UPPFÖDARUTBILDNING
 
Svenska Kennelklubbens Uppfödarutbildning vänder sig till såväl erfarna som blivande uppfödare.

Utbildningen är uppdelad i 6 delkurser som behandlar följande ämnen:
anatomi, genetik, juridik, parning & valpning, utfordring och valpens beteende.
Diplom och deltagarbevis fås efter varje avslutad delkurs.
Mer info om utbildningen kan du läsa här

För att gå utbildningen måste du vara medlem i Svenska Kennelklubben.
Du kan bli medlem i SKK här

Vi kör nu uppfödarutbildningen med handledare.
Varje grundkurs omfattar 3-5 träffar á 2-3 timmar.
Max antal deltagare 20 st.

Avsnitt:
Juridik

Avsnitt:
Hundmat

Avsnitt:
Beteende

Avsnitt:
Anatomi

Avsnitt:
Avel

Avsnitt:
Parning/Valpning

 

ANMÄL DIG DIREKT HÄR